Ik wil een stemburo!

Wat is er aan de hand?

Bij de vorige Gemeenteraadsverkiezingen liet ongeveer twee op de drie jongeren hun stem niet horen.  Bij ouderen was dat slechts een op de drie. Ouderen bepalen daarmee de toekomst van de jongeren.

MBOs, HBOs en universiteiten verzorgen onderwijs aan bijna een miljoen jongeren, waarvan bijna de het grootste deel-  vaak voor het eerst- mag stemmen. Wat opvalt is dat stemburo’s niet staan op de plekken waar jonge stemmers vaak komen. In verkiezingen van 2012 kon in ongeveer 1.000 bejaardentehuizen, verzorgingshuizen, etc. gestemd worden, terwijl er maar 44 stemlokalen waren op onderwijsinstellingen.

Maak de democratie inclusiever

Wij willen de fysieke kloof tussen de jongere en de stembus verkleinen. Daarom pleiten we ervoor om de stembus actief naar de jeugdige stemmer toe te brengen. Onderwijsinstituten een groot verschil kunnen maken om te zorgen dat jongeren hun stem laten horen. We weten namelijk dat als jongeren voor het eerst stemmen, het waarschijnlijk is dat ze dat in de daaropvolgende verkiezingen ook zullen doen.

Wij hebben gemeentes en politici gevraagd om ons en opleidingsinstituten te helpen om in uw gemeente stembureaus te verzorgen. Zo kunnen jongeren hun stem net zo makkelijk uitbrengen als de andere generaties.

Kom in actie!

Dit kan jij doen: