Over Ons

Dit initiatief is opgezet door

IZI Solutions
IZI Solutions is een social enterprise. IZI Solutions zet zich in tegen raciale en economische ongelijkheid. De organisatie is (inter)nationaal (h)erkend om haar kennis, kunde en netwerk omtrent sociale vraagstukken en het bereiken, motiveren en activeren van jongeren.

De Nationale Jeugdraad
De Nationale Jeugdraad, afgekort tot NJR, is een koepelorganisatie van landelijke jongerenorganisaties voor jongeren tussen de 12 en 30 jaar.  Bij de NJR werken ruim 30 jonge mensen en honderden vrijwilligers aan (media)campagnes en projecten voor jongeren. De NJR moedigt jongeren aan om te laten zien waartoe zij in staat zijn, van bij hen in de buurt tot aan de VN aan toe. Daarnaast adviseert de NJR overheden en andere organisaties over jeugdbeleid.

Ben & Jerry’s
Ben & Jerry’s is een bedrijf van ijsmakers met een missie. Ze vinden het al sinds de oprichting in 1978 belangrijk om zichuit te spreken voor de dingen die zij belangrijk vinden. Dat varieert van decennialang steun aan grassroot bewegingen die zich uitspreken voor het homohuwelijk in de VS, tot steun aan de Black Lives Matter beweging. Volgens hen werkt democratie alleen, als iedereen meedoet.