Over ons

Dit initiatief is opgezet door

IZI Solutions
IZI Solutions is een sociaal innovatiebureau dat zich inzet tegen raciale en sociale ongelijkheid en werkt aan een rechtvaardige en gelijkwaardige maatschappij waarbij de diversiteit van elk individu gerespecteerd en gewaardeerd wordt. De organisatie is (inter)nationaal (h)erkend om haar kennis, kunde en netwerk omtrent sociale vraagstukken en het bereiken, motiveren en activeren van jongeren. Thema’s waarin zij gespecialiseerd zijn onder andere: jeugdwerkloosheid, (arbeidsmarkt)discriminatie, onderwijssegregatie, etnisch profileren, armoedebestrijding, intercultureel- en religieus samenleven en diversiteit en inclusie.

 

De Nationale Jeugdraad
De Nationale Jeugdraad, afgekort tot NJR, is een koepelorganisatie van landelijke jongerenorganisaties voor jongeren tussen de 12 en 30 jaar. Bij de NJR werken ruim 30 jonge mensen en honderden vrijwilligers aan (media)campagnes en projecten voor jongeren. De NJR moedigt jongeren aan om te laten zien waartoe zij in staat zijn, van bij hen in de buurt tot aan de VN aan toe. Daarnaast adviseert de NJR overheden en andere organisaties over jeugdbeleid..

 

Ben & Jerry’s
Bij Ben & Jerry’s staan we voor een wereld met alle smaken mensen. Daarom gebruiken we fairtrade ingrediënten en worden de brownies in onze Chocolate Fudge Brownie gemaakt door een bakker die iedereen de kans op een baan geeft, ongeacht werkervaring of achtergrond. Over de hele wereld staan we op de bres voor het homohuwelijk  en samen met de Nationale Jeudgraad en IZI Solutions zetten we ons sinds 2017 in om in Nederland jongeren hun stem te laten horen. Want democratie werkt alleen als iedereen meedoet.

 

Het initiatief “Ieder MBO/HBO/WO  een Stemburo” wordt onderschreven door

  • Het Ministerie van Binnenlandse zaken
  • De Vereniging van Nederlandse gemeenten
  • De MBO raad
  • De vereniging van Hogescholen
  • De vereniging van Universiteiten