Vraag jouw school om een stemburo en win een music & ice cream party!

In Nederland mag iedereen stemmen die 18 jaar of ouder is. Daar hoef je niets voor te doen. Naja, je moet dan natuurlijk nog wel even gaan stemmen. Door te stemmen heb je invloed op wat er bij jou in de gemeente gebeurd. Alleen, er gaan helaas nog veel te weinig jongeren naar de stembus terwijl het jouw toekomst is die wordt bepaald. Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen stemde maar 40% van alle jongeren. Oftewel, ouderen bepalen jouw toekomst!

Het helpt ook niet echt dat je op de meeste scholen niet kunt stemmen. Raar toch? Vandaar onze actie om op zoveel mogelijk onderwijsinstellingen een stembureau te plaatsen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Zie jij een stemburo op je school ook wel zitten? Tag jouw school in onze facebook post, en wie weet win jij een music en ice cream party bij jou op school voorafgaand aan de verkiezingen!

*Zie actievoorwaarden

Actievoorwaarden

Nomineer jouw school voor een stemburo en win een music en ice cream party voor jouw school!

 1. De winactie is open voor inwoners van Nederland. Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn en studeren of werken aan een erkend Nederlands opleidingsinstituut. Directe medewerkers van Ben & Jerry’s, Unilever, IZI Solutions of de Nationale Jeugdraad of mensen die op een andere manier direct verbonden zijn aan deze actie zijn uitgesloten van deelname.
 2. Om kans te maken, moet je uiterlijk 31 december, 23:59 uur op de Facebook post geplaatst door Ben & Jerry’s NL IZI Solutions of de Nationale Jeugdraad reageren en de school taggen. Ben & Jerry’s, IZI Solutions en de Nationale Jeugdraad hebben het recht de actie eerder stop te zetten.
 3. Er worden geen inzendingen van agencies, derde partijen of automatisch gegenereerd door een computer in behandeling genomen. Incomplete inzendingen worden niet geaccepteerd. Inzendingen worden alleen in behandeling genomen indien ze voldoen aan alle voorwaarden.
 4. Ben & Jerry’s, IZI Solutions of de Nationale Jeugdraad zijn niet verantwoordelijk indien inzendingen verloren, beschadigd of niet op tijd ingediend kunnen worden als gevolg van een netwerk, computer hardware of softwareproblemen van welke aard dan ook. Bewijs van verzending wordt niet geaccepteerd als bewijs van ontvangst en dus inzending.
 5. Ben & Jerry’s IZI Solutions en de Nationale Jeugdraad zullen contact opnemen met het door de inzender genomineerde opleidingsinstituut en het instituut informeren over de wedstrijd, de nominatie, en waar relevant de specifieke persoon die het opleidingsinstituut heeft genomineerd. Hen zal worden gevraagd of zij deze winactie willen ondersteunen.
 6. De prijs bestaat uit een ijsprijs voor maximaal 1000 leerlingen van het opleidingsinstituut waaraan de inzender studeert, de kosten van een DJ en bijbehorende muziekinstallatie. Ook zal gezorgd worden voor personeel op de locatie dat het ijs uitdeelt.
 7. De prijs zal worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met het opleidingsinstituut waar de winnaar aan verbonden is, en heeft als doel jongeren nauwer te betrekken bij de verkiezingen in Maart 2018. Het zal daarom ook in de periode voorafgaand aan de verkiezingen plaatsvinden.
 8. Indien een opleidingsinstituut over meerdere locaties beschikt, is de prijs slechts beschikbaar voor een (1) eigen locatie, waarbij het opleidingsinstituut de locatie kan voordragen.
 9. In het geval van een geschil is de beslissing van de promotor definitief.
 10. Het aanbrengen van schade aan de goederen of locatie op de dag van het evenement is niet toegestaan.
 11. In het geval van (opzettelijke) schade die gemaakt is, is Ben & Jerry’s, IZI Solutions en de Nationale Jeugdraad vrij om deze kosten door te berekenen aan de deelnemers.
 12. In het geval van onvoorziene omstandigheden behoudt de promotor zich het recht voor de prijs te vervangen voor een alternatief van een gelijke waarde. Hierover zal verder niet gecorrespondeerd worden.
 13. De winnaars moeten hun prijs binnen 48 uur na de kennisgeving claimen. Als de prijs niet opgeëist is binnen deze tijd, komt het te vervallen en behoudt Ben & Jerry’s het recht om een andere winnaar te selecteren volgens de regels van de promotie.
 14. Door deelname aan de promotie accepteren alle deelnemers de regels en het verstrekken van hun persoonlijke gegevens voor de administratieve verwerking en andere doeleinde waarmee de deelnemer ingestemd heeft. Alle inzending instructies maken deel uit van de regels.
 15. Deze actievoorwaarden en elk geschil dat hieruit voort kan vloeien of hiermee verband houdt (of een dergelijk geschil of probleem contractueel of niet-contractueel van aard zijn, zoals onrechtmatige vordering van de prijs, schending van de wet of andere vorderingen) worden bewaakt en geïnterpreteerd volgens het Nederlandse recht. Deelnemers accepteren hierbij de onherroepelijke uitspraak van de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse gerechtshoven om welk geschil of vraagstuk te beslissen.
 16. De promotor en verwerking: Ben & Jerry’s NL en IZI Solutions.